24*7 NOODGEVAL

CV-ketel vervangen in appartement in mede-eigendom?

CV-ketel vervangen in appartement in mede-eigendom?

Woont u in een gebouw met meerdere appartementen in mede-eigendom? Heeft u een al wat oudere CV-ketel met een gemeenschappelijke schoorsteen of rookgasafvoerkanaal? Dan moet u rekening houden met de nieuwe ecodesign-eisen bij het vervangen ervan. Deze zijn sinds 2018 strenger geworden.

Wat zijn de nieuwe eisen?

De ecodesign-eisen bepalen de minimumvereisten voor nieuwe verwarmingstoestellen. In september 2018 werden de regels opnieuw strenger voor nieuwe verwarmingstoestellen. Dit houdt in dat CV-ketels die vanaf dan op de markt kwamen nog minder NOx (stikstofoxide) mogen uitstoten. In uw woning is dan enkel nog een energie-efficiënt exemplaar toegelaten.

Appartementen in mede-eigendom: alle mede-eigenaars moeten akkoord gaan

Voor appartementen in mede-eigendom is de situatie complexer dan voor individuele woningen. Op een paar uitzonderingen na betekent dit dat oude CV-ketels in appartementen op termijn vervangen zullen moeten worden. Dit is niet zo’n eenvoudige klus omdat niet alleen de verwarmingsinstallatie, maar ook de schouw aangepast of vervangen moet worden. En omdat alle mede-eigenaren hiermee akkoord moeten gaan.

Wat moet u doen als uw CV-ketel defect is?

Neem contact op met uw syndicus, hij is op de hoogte van de nieuwe regels. De ideale oplossing is dat alle CV-ketels gelijktijdig vervangen worden. Dit vereist een investering en – afhankelijk van de situatie – uitgebreide werken aan de schouw.

Bent u verplicht om uw CV-ketel te vervangen?

Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie in Vlaanderen ook voldoet aan de verplichtingen voor keuring en onderhoud van de verwarmingsinstallatie.

Meer informatie? Ga naar de website van de Vlaamse overheid: ‘Energie sparen’.

Aservis helpt uw syndicus graag om de meest rendabele oplossing te vinden bij het omschakelen naar energievriendelijke CV-ketels.

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Andrew Jervis

Andrew Jervis, oprichter van Aservis, brengt meer dan 20 jaar technische expertise naar de verwarmingsbranche.